Skip to content Skip to navigation

Scope

Het digitaliseren/automatiseren  van verschillende  bedrijfsprocessen is zonder twijfel de meest complexe en never ending challenge waarmee een productieonderneming nu en in de komende jaren zal geconfronteerd worden.

De complexiteit, de kennis van zaken, de interne samenwerking, de budgetten en de impact van de beslissing op de werking, productiviteit, competitiviteit, assets en personeel zijn dermate belangrijk dat het constant opbouwen van kennis, nieuwe  applicaties en overleg een ‘ongoing commitment’ voor het bedrijf wordt.
Feit is dat commitment en kennis niet alleen bij de top (algemene beleidsvoering), maar ook op de shopfloor moeten doorgevoerd worden.  Iedere bedrijfsunit heeft zijn eigen behoeftes, criteria naar uitvoerbaarheid en performantie. Iedere digitaliseringsstap moet passen in een perfect georkestreerd geheel.

Abiss 2017 Abiss 2017

 

Voor welk soort bedrijven ?

Elk industrieel of ambachtelijk bedrijf dat produceert, behoort tot de bezoekersdoelgroep. Alle mogelijke productiebedrijven (of het nu gaat om discrete of process industry) komen in aanmerking, zoals: maakindustrie, chemie, farma, machine- en apparatenbouw, voeding, agro, metaal, kunststoffen, hout, textiel….

 

Voor wie ?

ABISS 2019 richt zich specifiek tot volgende bezoekersprofielen :

  • C-levels, eigenaars en algemeen management van KMO’s en grote bedrijven
  • Verantwoordelijken en voorschrijvers uit specifieke bedrijfsprocessen (productie, maintenance, procurement, engineering, planning, R&D, quality, SCM, warehousing, safety, IT, HR, )
  • Verantwoordelijken voor IT, cybersecurity